Givande och läsvärdmellan_Agneta_Brunius_och_Cornelis_Vreeswijk

Agneta Brunius har skrivit en personlig och kärleksfull hyllning till den stora och folkkära personligheten, Cornelis Vreeswijk.  

De båda lärde känna varandra på TV2 där Agneta arbetade som producent. Ett TV-program om Cornelis blev inkörsporten, men höll på att kosta deras vänskap. Alkoholen ställde till det för Cornelis. Fast Agnetas tålamod och tro på Cornelis gjorde att Agneta förlät Cornelis, gång på gång.
Vi får följa turbulenta och omtumlande dagar där Agneta finns som ett stöd för den ofta onyktra och bullriga trubaduren. Men här finns även glada och positiva tillfällen då livet leker, både för Cornelis och Agneta.

Deras vänskap varar till det bittra slutet. Det blir ett smärtsamt farväl från ett sjukhus, Cornelis säger adjö, förtärd av cancer i levern.